Avís legal

Dades identificatives del lloc web

Aquest lloc web és una iniciativa de la Xarxa AccessCat, la Xarxa d’Innovació en Accessibilitat de Catalunya: Mitjans, Educació i Cultura. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és l’entitat coordinadora de la Xarxa AccessCat i gestiona aquest web.

Condicions d’ús i limitació de responsabilitat

L’ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document. 

La Xarxa AccessCat no pot garantir que tota la informació que s'ofereix en el seu lloc web sigui correcta ni es trobi permanentment actualitzada, i farà tots els esforços necessaris per esmenar al més aviat possible les possibles deficiències que se’n detectin. 

La Xarxa AccessCat es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment sense necessitat d’avís previ. 
La Xarxa AccessCat no garanteix l’accés continu als elements i a la informació continguda en el seu lloc web, ni la seva correcta visualització o descàrrega que es puguin veure impedits o interromputs per factors o circumstàncies que escapen al seu control. 

La Xarxa AccessCat no assumeix cap responsabilitat per eventuals danys i perjudicis per interferències, avaries, desconnexions o qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control. 

La Xarxa AccessCat no garanteix que el lloc i els servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable d’eventuals danys i perjudicis causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi. 

La Xarxa AccessCat no es fa responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web. 

La Xarxa AccessCat no es fa responsable de la mala praxi o utilització fraudulenta de la informació continguda en el lloc web i es reserva l'eventual utilització de les mesures legals pertinents per a la protecció de la seva imatge o interessos. 

En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, aquestes són publicades respectant el dret a la imatge pròpia, s’utilitzen únicament per informar i donar a conèixer l’activitat de la Xarxa AccessCat i en cap cas es cedeixen a terceres persones sense el permís corresponent.

Jurisdicció i lleis aplicables

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles independentment de l'entorn legal de l'usuari, i qualsevol litigi que se'n susciti es dirimirà en els tribunals espanyols.