Missió, visió i objectius

La nostra visió és esdevenir un referent en l’àmbit de l'accessibilitat a la informació i la comunicació, fent de pont entre el món de la investigació i el teixit social i empresarial. Volem aportar solucions a una societat diversa on totes les persones hem de tenir accés a la informació, la cultura i l’educació.

La missió de la Xarxa AccessCat és promoure i desenvolupar la transferència i valorització de resultats de recerca en accessibilitat a la informació i la comunicació, amb un èmfasi especial en l'impacte social i la implicació dels usuaris finals.

Foto d'equip de la Xarxa Accesscat

La xarxa es basteix sobre quatre pilars

Diversitat

Diversitat en les persones, institucions i empreses en les quals pot tenir impacte, però també diversitat en els membres de la xarxa i en les entitats adherides

Innovació

Innovació en la recerca de solucions sorgides de la investigació amb una clara finalitat social

Lideratge

Lideratge per l'ambició de convertir-se en un referent català en l'àmbit de l'accessibilitat

Col·laboració

Col·laboració perquè aquest lideratge i impacte no es pot aconseguir sense la participació de tots els grups de recerca i entitats vinculades

Actuacions i transferència

Per aconseguir la seva missió, la xarxa vol facilitar eines, recursos i suport als grups i dur a terme activitats de sensibilització i transferència sobre l’accessibilitat a la informació i la comunicació com les següents:

  • Crear un catàleg de les tecnologies, serveis i coneixements dels grups de recerca

  • Dur a terme activitats de sensibilització sobre l’accessibilitat a la informació i la comunicació

  • Oferir assessorament i formació a empreses, institucions i entitats perquè incorporin tecnologies i serveis d’accessibilitat innovadors

  • Organitzar demostracions, showcases i activitats d’aproximació al teixit empresarial

  • Donar suport als grups de recerca per a desenvolupar solucions disruptives, dur a terme missions internacionals i participar en organismes d’estandardització

Per què l'accessibilitat?

Tots tenim dret a accedir a la informació, la comunicació, la cultura i l’educació, segons la Declaració de Drets Humans, però vivim en una societat cada cop més digitalitzada on les barreres encara són ben presents.  

L’accessibilitat és un mitjà indispensable per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats

L’accessibilitat beneficia no solament les persones amb discapacitat, les persones migrades, les persones grans i les persones amb trastorns de l’aprenentatge o dificultats lectores, sinó que ens beneficia a tots

L’accessibilitat genera riquesa perquè: 

  • millora la marca: dona valor afegit als productes i serveis 
  • garanteix una experiència d’usuari millor 
  • amplia el mercat: fa possible la comercialització o difusió a sectors més amplis i estalvia costos afegits 
  • redueix els riscos d’incompliments legals

El repte que tenim com a societat és crear productes i serveis de caràcter universal. La recerca que duen a terme els grups de la Xarxa AccessCat pot ajudar a fer realitat aquest repte. 

El repte

Productes i serveis universals