Tecnologia que possibilita la realització de models virtuals hiperrealistes d'alta precisió que permeten disposar d'una còpia precisa de la realitat, que pot ser la base per a gran quantitat d'aplicacions. 

Els bessons digitals ofereixen oportunitats sense precedents per millorar l'accessibilitat, ja que permeten la simulació, adaptació i personalització en maneres fins ara difícils o impossibles. Aquesta tecnologia, aplicada amb consideració i una comprensió profunda de les necessitats dels usuaris, pot suposar un canvi radical per a la inclusió i l'accessibilitat en la societat digital.

El grup de recerca QURBIS combina les diferents tecnologies de captura massiva de dades existents en un únic software lliure, per tal d’aprofitar-ne els avantatges i evitar l’alt cost de llicències:

  • aixecament amb escàner làser terrestre (precisió mil·limètrica al model)
  • fotogrametria terrestre (acabat hiperrealista del model)
  • fotogrametria aèria (recobriment complet del model)

D’altra banda, el bessó digital està georeferenciat amb sistemes de navegació per satèl·lit (GNSS), cosa que facilita el treball multidisciplinari i l’escalabilitat del projecte i, per tant, la incorporació de futures modificacions.

Tecnologia
Accessibilitat digital

Si vols més informació, posa't en contacte amb nosaltres.

Representació d'un bessó digital d'un edifici
  • Investigador principal: Pilar Garcia Almirall
  • Grup de recerca: QURBIS
  • Institució:
    Logotip Universitat Politècnica de Barcelona