Aquesta formació interna engloba cinc sessions impartides per Javier de la Ossa i Cristina Sáenz de Pipaón, experts en suport a emprenedors i programes d’acceleració. Durant juliol i setembre, una vintena de membres de la xarxa aprendran a presentar propostes competitives al mercat

Una de les claus de l’èxit de la transferència és la transformació dels resultats de recerca en serveis i productes que siguin interessants per a la indústria i la societat. Amb “Recerca i mercat”, la primera formació interna de la Xarxa AccessCat, els membres de la xarxa aprendran els conceptes bàsics a l’hora d’aproximar-se al mercat i presentar-hi una proposta competitiva.

Dividida en cinc sessions, la formació és impartida per Javier de la Ossa, expert en suport a emprenedors i programes d’acceleració, i Cristina Sáenz de Pipaón, doctora en física, emprenedora i també formadora d’emprenedors i programes d’innovació. Totes les càpsules tenen tant una part teòrica com una part pràctica que permet que els membres vagin aplicant tot el que aprenen.

La primera sessió, celebrada el 21 de juliol en format virtual, va introduir conceptes bàsics a l’hora d’aproximar-se al mercat sota el títol de “Client, proposta de valor i model de negoci”. La següent sessió, el 27 de juliol, també serà virtual i se centrarà en les nocions bàsiques dels estudis de mercat.

La formació continuarà de forma presencial durant el mes de setembre, amb una sessió el dia 8 a la UAB, que se centrarà en transferència tecnològica i plans de viabilitat. 

La recta final de “Recerca i mercat” tindrà lloc el dia 12 de setembre a la UPF i el 18 a la UAB, amb dues sessions dedicades a la preparació de propostes competitives orientades a transferència, com a colofó de tots els conceptes i idees extrets de les sessions anteriors.

Membres d'AccessCat miren els ordinadors mentre escolten una formadora

Notícies

Totes les notícies