La convocatòria finançarà dues propostes innovadores en accessibilitat a la informació i la comunicació amb un pressupost previst de 20.000€ per a cadascuna.

A partir de l'1 de desembre i fins al 15 de gener de 2024, els investigadors d’AccessCat podran presentar les seves propostes a la I Convocatòria de solucions disruptives que la xarxa obre per al 2024. 

Aquesta convocatòria té com a objectiu finançar estudis de valorització per a dues solucions disruptives relacionades amb l’accessibilitat a la informació i la comunicació, amb un pressupost de 20.000€ cadascuna. Es podran presentar tant tecnologies com serveis o coneixements innovadors, i es valoraran tant solucions en estadis inicials com solucions en estadis més avançats, sempre que tinguin com a objectiu avançar en la seva valorització i acostament al mercat.

Tres experts externs avaluaran les solucions presentades, que s'hauran de fer arribar a través del formulari de I Convocatòria de solucions disruptives. Les propostes que superin la puntació mínima establerta, passaran a una segona fase en què els investigadors hauran d'exposar la proposta oralment davant la comissió avaluadora. 

Està previst que la presentació oral de les propostes i la resolució definitiva tinguin lloc en una jornada durant el mes de març de 2024 que aplegarà els membres de la xarxa.

Imatge decorativa

Notícies

Totes les notícies