Bessons digitals accessibles

Producció i aplicació de models virtuals hiperrealistes d'alta precisió com a suport a l’accessibilitat
Investigador principal Pilar Garcia Almirall