Aquest projecte d'aprenentatge de llengües per a persones sordes, s'està duent a terme gràcies a la col·laboració entre un grup de recerca de la xarxa i una entitat adherida.

Per a moltes persones sordes orals, les metodologies més comunes per aprendre anglès com a llengua estrangera presenten problemes i no s’adapten a les seves necessitats. És a dir, una persona sorda amb el mateix nivell de lectura i escriptura que una oient, seguint les metodologies tradicionals, és possible que presenti una capacitat més baixa a l’hora de parlar i escoltar la llengua.

Per això neix el projecte Talk Together, que oferta classes d'anglès a les persones sordes, fent èmfasis en la millora de les seves habilitats d'escolta i de la parla. El projecte està impulsat per Amy Dara Hochberg, investigadora de la xarxa i col·laboradora en el grup de recerca GEDIT, que forma part de TraDiLex (UPF), que l’està duent a terme en col·laboració amb l'ACAPPS, entitat adherida de la xarxa. 

La metodologia, pensada per fer que l'aprenentatge de l’anglès sigui més accessible per a persones sordes orals, està basada en les experiències personals de la investigadora “com a persona multilingüe amb una pèrdua auditiva profunda”. En resum, aquesta metodologia utilitza “subtítols en temps real, una càmera de vídeo perquè el subtitulador vegi la pissarra (que redueix els errors de subtítols) i un micròfon que el professor i els alumnes fan servir perquè el subtitulador pugui transcriure el nostre paraules parlades”, explica la investigadora.

Una de les aules del projecte Talk Together, amb les eines informàtiques que garanteixen una metodologia que s'adapta a les necessitats de les persones sordes.

Notícies

Totes les notícies