El projecte, en el qual participen les dues entitats vinculades a la xarxa, té com a missió crear un examen de nivell d'anglès adaptat a persones amb discapacitat intel·lectual.

Els doctorands no només es vinculen a l'entorn acadèmic. Especialment, si parlem del cas dels doctorats industrials, projectes d'investigació en què el doctorand desenvolupa la seva recerca en una empresa o institució en col·laboració amb una universitat (o centre de recerca), la qual lidera i dirigeix la tesi doctoral.

Les ajudes públiques dedicades als doctorats industrials varien, però sempre tenen en comú que ajuden a impulsar la col·laboració entre teixit empresarial i acadèmic. Totes aquelles empreses, entitats i institucions que vulguin impulsar un programa de doctorat industrial poden consultar el web de la Generalitat especialment dedicat al doctorat industrial i la resolució REU/694/2024, de 12 de febrer, de 28 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI) per a l'any 2024.

Per animar als membres de la Xarxa AccessCat a donar vida a aquelles idees que puguin traduir-se en un doctorat industrial, us presentem el cas de dues entitats de la xarxa que s'han unit en un doctorat industrial que ja ha estat atorgat: el grup d'investigació ReLaTe (Universitat Rovira i Virgili) i l'entitat adherida Fundació Privada Onada.

El seu projecte té com a objectiu crear un examen adaptat de nivell de llengua anglesa per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta demanda respon a la necessitat de diversos col·lectius amb necessitats especials, ja que actualment no existeix cap examen "oficial" que s'adapti o mesuri de forma adequada el seu nivell de llengua anglesa.

La col·laboració de la Fundació Onada és imprescindible. A través de la intervenció en les classes d'anglès de la fundació es podrà crear una guia que determini quina és la millor metodologia per impartir sessions als estudiants amb Necessitats Educatives Especials (NEE). A més, un cop definida aquesta metodologia, es podran crear tests de llengua anglesa que compleixin amb els estàndards del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) i que s'adaptin a aquestes metodologies. 

Logotips de ReLaTe (URV) i la Fundació Privada Onada.

Notícies

Totes les notícies