Els Ajut Llavor tenen una durada de 6 mesos i una quantia de 20.000 euros destinada a estudiar el potencial encaix dels projectes al sector productiu i a analitzar el valor que generen a la societat.

El projecte HablaVídeo del grup de recerca ReLaTe (URV) s’enfoca en l’ensenyament de la pragmàtica de l'espanyol a persones d’origen xinès que volen aprendre l’idioma. La metodologia, totalment immersiva, posa l’estudiant en contextos comunicatius que impliquen no només el coneixement de la llengua, sinó també la forma de relacionar-se dels nadius. Un projecte que, a més de dotar d’habilitats lingüístiques, vol ensenyar les implicacions culturals i socials vinculades a la llengua. Per descomptat, el projecte compta amb subtitulació i audiodescripció per fer l’ensenyament accessible. 

Ara, HablaVídeo, amb la investigadora Isabel Gibert al capdavant, entra en una nova fase gràcies al programa Indústria del Coneixement, que li ha concedit un Ajut Llavor, una important fita per a un projecte relacionat amb les Ciències Socials i les Humanitats. A destacar que en aquesta edició, com a novetat, els ajuts Indústries del Coneixement incloïen un panell de Ciències Socials amb experts de aquest àmbit entre els avaluadors. 

La convocatòria del programa Indústria del Coneixement serveix per finançar projectes innovadors que o bé puguin incorporar-se al sector productiu o bé permetin obtenir prototipus per transferir els resultats de la recerca generada a Catalunya. La convocatòria té tres modalitats, una d’elles és la d’Ajuts Llavor, que específicament destina els ajuts a projectes d’innovació que es trobin en les fases inicials de conceptualització amb l’objectiu d’estudiar i validar la seva viabilitat econòmica i comercial. 

Els projectes tenen una durada de 6 mesos i reben una quantia fixa de 20.000 euros i acompanyament expert, el qual dona suport en l’estudi del projecte innovador, la validació del seu potencial encaix al sector productiu i l’anàlisi del valor que genera a la societat.

Podeu llegir més sobre la plataforma innovadora per a l'ensenyament pragmàtic d'idiomes de ReLaTe al catàleg d'AccessCat.

Equip d'HablaVídeo.

Notícies

Totes les notícies