Els tres nous grups treballen en accessibilitat digital, en accessibilitat a l’arqueologia i en comunicació clara, respectivament.

El Consell de la Xarxa dona la benvinguda a la Xarxa AccessCat als grups de recerca GRIHO (UdL), GIAP (ICAC) i Neolcyt (UAB). Després de formalitzar oficialment la signatura de l’addenda al conveni d’AccessCat, els membres dels tres grups podran participar de ple dret en totes les activitats, reunions i convocatòries dirigides als membres d’AccessCat.

A continuació, un breu resum sobre la vinculació de cadascun dels grups amb l’accessibilitat a la informació i la comunicació.

  1. GRIHO (Grup de Recerca en Interacció Persona Ordinador i Integració de dades), Universitat de Lleida. El grup té com a objectiu la transferència de tecnologia en els camps de la interacció persona-ordinador i la integració de dades. La seva recerca està estretament vinculada amb l’accessibilitat digital, i han dut a terme activitats de transferència de tecnologia a empreses en àmbits d’usabilitat, accessibilitat, bases de dades i proves d’usuari.
  2. GIAP (Grup d’Investigació d’Arqueologia del Paisatge), Institut Català d’Arqueologia Clàssica. El grup està especialitzat en la caracterització diacrònica de les interaccions socioambientals i la formació dels paisatges culturals a partir d’anàlisis arqueomorfològiques, arqueològiques, bioarqueològiques, paleoambientals i computacionals. La seva adhesió a la Xarxa AccessCat respon al seu compromís i treball en l’accessibilitat a l’arqueologia en entorns educatius, museístics i de l’administració pública.
  3. Neolcyt (Grup de Lexicografia, diacronia i ELE), Universitat Autònoma de Barcelona. El grup treballa en l’àmbit del llenguatge clar, amb l’ànim de fer accessible, entenedor i comprensible el lèxic científic i especialitzat. També desenvolupen recursos per contribuir a la incorporació, per part d’institucions i entitats, de l’accessibilitat en l’administració digital i la comunicació amb l’usuari. El grup, alhora, forma part de la Xarxa Panhispànica de Llenguatge Clar, liderada per la Reial Acadèmia Espanyola, i està representat a la Xarxa de Llenguatge Clar de Colòmbia.

Ets un grup de recerca i creus que la teva feina d’investigació, sensibilització i transferència encaixa amb la missió, valors i objectius de la Xarxa AccessCat? Posa’t en contacte amb nosaltres.

Logotips de GRIHO, GIAP i Neolcyt

Notícies

Totes les notícies