Coordinada per la UAB, la xarxa està finançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat i durà a terme programes de valorització i transferència de resultats de la recerca en accessibilitat a la informació i la comunicació

El Consell de la Xarxa d’Innovació en Accessibilitat de Catalunya: Mitjans, Educació i Cultura (AccessCat) s’ha reunit per primer cop per constituir-se formalment. Aquesta xarxa està formada per 12 grups de recerca de 8 institucions i aglutina 175 investigadors. 

L’entitat coordinadora és la UAB, que hi participa amb els grups de recerca TransMedia Catalonia i AFIN. La resta de les entitats participants són la UB (amb els grups de recerca CLiC i DIDPATRI), la UPF (amb els grups de recerca GTI, TALN i TRADILEX), la UPC (amb el grup de recerca QURBIS), la URV (amb el grup de recerca ReLaTe), la UOC (amb el grup de recerca NODES), la UVic-UCC (amb el grup de recerca TRACTE) i la Fundació i2Cat (amb el grup de recerca MiA). La professora Anna Matamala, investigadora del grup de recerca TransMedia Catalonia del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UAB, és la directora de la xarxa.

Des de l’1 de gener de 2023, i durant un període de tres anys, la Xarxa AccessCat treballarà per esdevenir un referent en accessibilitat a la informació i la comunicació, especialment en els àmbits de la cultura, l’educació i els mitjans, i promourà activitats de transferència i d’innovació. 

Algunes de les activitats previstes són: crear una cartera de serveis dels grups de recerca de la xarxa, oferir formació a empreses i entitats externes sobre accessibilitat a la informació i la comunicació, així com també fer activitats, demostracions o showcases que serveixin per sensibilitzar i proposar solucions en l’àmbit de l’accessibilitat. 

La xarxa oferirà als seus membres suport per buscar solucions disruptives a problemes relacionats amb l’accessibilitat, per sensibilitzar sobre accessibilitat, per internacionalitzar la recerca i per participar en missions internacionals, fires i accions de transferència.

Membres de la Xarxa AccessCat

Notícies

Totes les notícies