La investigadora del grup GRIHO ha format part de l’equip que ha traduït les WCAG 2.2, les quals van servir per establir les directrius del Reial decret sobre accessibilitat web.

Les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) són una sèrie de directrius, consells i recomanacions que indiquen com fer accessibles els continguts en línia. Aquestes directrius estan dissenyades per garantir l’accés universal als webs, independentment de les necessitats dels usuaris. 

Alhora, les WCAG són les directrius en què es basa el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquest Reial decret és d’obligat compliment pels webs de l’Administració pública i de les empreses privades amb més de cent persones o una facturació que superi els sis milions d’euros. És a dir, les WCAG han estat la guia per establir nacionalment els requisits obligatoris (entre d’altres) sobre l’accessibilitat web.

Afra Pascual Almenara, investigadora de la xarxa i membre del grup de recerca GRIHO (UdL), es va unir a l’equip encarregat de traduir al català l'última versió de les pautes WCAG, les WCAG 2.2. Concretament, Pascual Almenara va fer l’última validació, per complir amb la gramàtica HTML, garantir que complia els filtres de qualitat i així assegurar-se que el document fos acceptat i publicat. 

L'equip estava liderat per la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona i coordinat per Mireia Ribera (que també ha liderat la traducció de les WCAG al català des de la versió 2.0), a més, va comptar amb altres experts en diverses matèries: Rubén Alcaraz, Mercè Costa, Anna Grau, Àngels Egea, Xavier Albons, els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona i el TERMCAT (Centre de Terminologia). La versió final i publicada, més enllà de la feina dels investigadors, va ser supervisada per desenes d’entitats encarregades de representar els interessos i drets de persones amb discapacitat. Així doncs, es van presentar esmenes fins a arribar a un text de consens, aprovat de forma unànime.

Actualment, el seguiment de les pautes WCAG 2.2 és una recomanació de W3C. Així i tot, les normatives actuals només obliguen a complir amb les WCAG 2.1. Tanmateix, com assenyala la investigadora de GRIHO: "s'espera que pròximament la llei es vagi adaptant per complir amb les pautes WCAG 2.2".

Consulta la traducció de les WCAG 2.2.

Notícies

Totes les notícies