El nou grup de recerca té com a objectiu principal la descripció, l’anàlisi i la documentació de les llengües de signes i, en concret, de l’LSC.

El Consell de la Xarxa dona la benvinguda a la Xarxa AccessCat al grup de recerca LSC Lab (Laboratori de llengua de signes catalana), que forma part del Grup de Lingüística Formal (GLiF) de la Universitat Pompeu Fabra. Després de formalitzar oficialment la signatura de l’addenda al conveni d’AccessCat, els membres del grup podran participar de ple dret en totes les activitats, reunions i convocatòries dirigides als membres d’AccessCat.

L'LSC Lab té com a principal objectiu documentar, analitzar i descriure les llengües de signes, en particular, la llengua de signes catalana (LSC). Un objectiu que clarament vincula el grup de recerca amb l’àmbit d’acció de transferència de la Xarxa AccessCat. Podeu saber més sobre LSC Lab al seu web.

Alhora, també s’adhereixen a la xarxa tres noves entitats que comparteixen la missió, valors i objectius d’AccessCat. Un breu resum sobre la vinculació de cadascuna de les entitats amb l’accessibilitat a la informació i la comunicació:

  • LSC-UPF Actua: Centre d’Estudis de la Llengua de Signes Catalana de la Universitat Pompeu Fabra. 
  • MTP: Empresa d’assegurament de negocis digitals que ofereix serveis d’auditoria i de certificació de l’accessibilitat de webs i aplicacions.
  • Bleta: Start-up que produeix una tauleta per a persones grans, dissenyada per ser simple, còmoda i intuïtiva. 

Ets un grup de recerca i creus que la teva feina d’investigació, sensibilització i transferència encaixa amb la missió, valors i objectius de la Xarxa AccessCat? Posa’t en contacte amb nosaltres

D’altra banda, ets una entitat, empresa o institució que comparteix la missió, valors i objectius de la xarxa? Treballes en el camp de l’accessibilitat a la comunicació i la informació, o tens com a missió fer més accessibles els vostres productes, serveis i activitats? Fes-te entitat adherida de la xarxa.

Logotips del grup de recerca LSC Lab i de les entitats adherides MTP, Bleta i LSC UPF.

Notícies

Totes les notícies