La investigadora Blanca Arias-Badia (TraDiLex, UPF) participarà a la Jornada Sectorial de les Arts del Carrer el 30 de novembre per presentar-hi aquesta guia. La trobada és iniciativa de la Plataforma Arts de Carrer.

La Plataforma Arts de Carrer celebrarà la Jornada Sectorial de les Arts de Carrer i la Xarxa AccessCat hi participarà amb la representació de la investigadora Blanca Arias-Badia (TradiLex, UPF). Aquesta trobada reuneix representants del sector cultural i experts en temes com ara l’accessibilitat, la sostenibilitat i les coproduccions.

Arias-Badia hi presentarà un decàleg sobre accessibilitat a les arts de carrer, que ha redactat de forma conjunta amb les investigadores Anna Matamala, Carme Mangiron i Estel·la Oncins (TransMedia Catalonia, UAB). També hi han col·laborat tres entitats adherides de la Xarxa AccessCat: SOM Fundació, Associació Catalana per a la Promoció de l’Accessibilitat (ACPA) i Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

La Jornada Sectorial de les Arts de Carrer se celebrarà el 30 de novembre al Teatre Àtrium de Viladecans. L’assistència a la jornada és gratuïta, si bé cal apuntar-s’hi prèviament a través del formulari d’inscripció

Actors fent una funció a la Sala Àtrium de Viladecans

Notícies

Totes les notícies