MAP. Media Accessibility Platform

Plataforma que centralitza la difusió de la recerca, legislació, formació i altres pràctiques relacionades amb l’accessibilitat als mitjans
Investigador principal Anna Matamala