Les solucions guanyadores, impulsades pels grups de recerca TraDiLex (UPF) i CLiC (UB), rebran fins a 20.000 euros de finançament.

La Xarxa AccessCat té l'objectiu de promoure la transferència de resultats de recerca en accessibilitat a la informació i la comunicació. Per això, entre altres accions, ha engegat la Convocatòria de Solucions Disruptives, que enguany ha celebrat la seva primera edició. Aquesta convocatòria neix per finançar estudis de valorització de solucions disruptives –tant tecnologies com serveis o coneixements innovadors– sobre accessibilitat. 

Avui, dia 19 de març de 2024, s'ha celebrat l'acte Accessibility Solutions Awards, que ha estat un èxit de convocatòria (amb una seixantena d'assistents i participants). Durant el seu transcurs s'han presentat les solucions que havien superat la primera fase, i per concloure s'han anunciat les dues solucions guanyadores que rebran fins a 20.000 euros de finançament.

El procés de selecció de les solucions guanyadores constava de dues fases, una escrita i una oral. Per superar la fase escrita calien 60 punts en l'avaluació duta a terme per la comissió avaluadora basant-se en els criteris d’avaluació establerts a les bases de la convocatòria. Les solucions que van superar la primera fase van ser tres: PlanAccess (TraDiLex), HablaVídeo (ReLaTe) i SCRIBAL (CLiC)

La segona fase del procés, corresponent a la presentació oral a la comissió avaluadora, s'ha dut a terme durant l'acte Accessibility Solutions Awards. Al final de l'acte s'han anunciat les dues solucions guanyadores. Cadascuna de les solucions podrà rebre fins a 20.000 euros de finançament. 

Les dues solucions guanyadores són:

  • PLANACCESS: Planificar l’accessibilitat comunicativa. Una nova metodologia basada en la recerca per als sectors educatiu i cultural. 
    • Investigadores: Blanca Arias i Irene Hermosa. 
    • Grup de recerca: TraDiLex (UPF).
  • SCRIBAL: Un transcriptor digital per a la docència. 
    • Investigadora: Mireia Farrús. 
    • Grup de recerca: CLiC (UB).

Aquí podeu consultar les puntuacions finals.

Guanyadors de la primera convocatòria de solucions disruptives: PlanAccess i Scribal.

Notícies

Totes les notícies