L'Acord GOV/29/2024 respon a la demanda ciutadana d’una comunicació més clara, fàcil, entenedora i accessible amb l’administració pública.

El Govern continua la seva aposta per millorar l’accessibilitat dels ciutadans a la informació i la comunicació amb l’aprovació d’un seguit de mesures sobre comunicació clara (Acord GOV/29/2024). Segons assegura el Departament de la Presidència, una comunicació més clara i fàcil d’entendre és una demanda ciutadana, ja que sovint els ciutadans “no comprenen el llenguatge que s'utilitza en les comunicacions que reben i això els genera desconfiança i inseguretat”. 

Per això, s’ha acordat impulsar l’ús de la Guia de comunicació clara de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un document de suport que els empleats públics han de tenir com a referència quan elaborin continguts adreçats a la ciutadania. També s’ha acordat crear el Comitè Director de Comunicació Clara, que supervisarà les actuacions de l’Administració en aquest àmbit. La Guia de comunicació clara ofereix, en gairebé una cinquantena de pàgines, diverses indicacions per garantir que el contingut s’entén la primera vegada que es llegeix. 

La Guia, disponible al web de la Generalitat dedicat a la Comunicació clara, presenta un llistat de recomanacions quant a ús d’adverbis i connectors, estructures gramaticals, organització de contingut, disseny, i un llarg etcètera d’ítems dirigits a fer més entenedora la comunicació entre Govern i ciutadania. 

La comunicació clara és un dels objectes de recerca de la Xarxa AccessCat, que celebra l’acord aprovat. Els grups de recerca Neolcyt i TransMedia Catalonia, integrats a la xarxa, treballen des de diferents vessants la comunicació clara:

  1. D’una banda, el grup Neolcyt (Grup de Lexicografia, diacronia i ELE) de la Universitat Autònoma de Barcelona treballa en l’àmbit del llenguatge clar, amb l’ànim de fer accessible, entenedor i comprensible el lèxic científic i especialitzat. També desenvolupen recursos per contribuir a la incorporació, per part d’institucions i entitats, de l’accessibilitat en l’administració digital i la comunicació amb l’usuari.
  2. TransMedia Catalonia, per la seva banda, ha creat un recurs educatiu derivat del projecte EASIT on trobareu diversos vídeos gratuïts sobre el tema. TransMedia Catalonia també participa actualment en el projecte ClearClimate, finançat per la Comissió Europea, que investiga com crear informació clara sobre aspectes climàtics.

A més, a la sèrie 15x15: El novembre de l’accessibilitat, Anna Matamala, IP de TransMedia Catalonia i directora de la Xarxa AccessCat, presenta una càpsula introductòria que, en menys de 15 minuts, resumeix els aspectes clau de la lectura fàcil i la comunicació clara. 

Imatge gràfica del web Comunicació clara de la Generalitat.

Notícies

Totes les notícies