La declaració s’ha obtingut a través d’una auditoria d'accessibilitat externa, conduïda per l’entitat adherida TOTHOMweb, seguint els requisits del Reial Decret 1112/2018.

El lloc web d’AccessCat (https://www.accesscat.net/) pot afirmar que és un web plenament accessible. Així ho garanteix TOTHOMweb, empresa acreditada com a entitat d’inspecció per a l’anàlisi d’accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils per l’organisme públic ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació), representant espanyol de la European co-operation for Accreditation (EA). 

La Declaració d’accessibilitat del lloc web d’AccessCat s’ha preparat a través d’una auditoria d’accessibilitat conduïda per TOTHOMweb. Així doncs, s’ha comprovat que el web segueix tots els requisits establerts per les diverses normatives europees i espanyoles.

L’exhaustiva auditoria ha analitzat des dels aspectes més visibles fins a l’esquelet del web, que no sempre es té en compte, però que és vital perquè tecnologies com lectors de pantalla puguin compartir amb agilitat i claredat la informació als seus usuaris.  

L’accessibilitat és a l’ADN de la xarxa. Tots aquells materials, actes, informacions i continguts que es generen des de la xarxa sempre estan pensats perquè puguin ser accessibles, independentment de com s’hi accedeixi. És a dir, el contingut de la xarxa passa diversos filtres que en garanteixen l’accessibilitat, ja siguin documents de diapositives, esdeveniments en línia, publicacions a xarxes socials o notícies web. 

Podeu llegir la Declaració d’accessibilitat per a més informació sobre l’auditoria, els decrets i articles que regulen l’accessibilitat web i que compleix el lloc web d’AccessCat, i per a comunicacions sobre l’accessibilitat del web.

Imatge de recurs amb motius web i informàtics.

News

 

All News